Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
civilizácia
pôvodný význam „život v mestách“. Súhrn ideí, politických štruktúr, výroby, techniky, kultúrnej a duchovnej úrovne na určitom území. Hovoríme o antickej, kresťanskej, európskej, ázijskej civilizácii a podobne.www.pamiatkynaslovensku.sk