Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Číž - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Číž, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1879 – 1881. Sieňový obdĺžny priestor s rovným uzáverom a predstavanou vežou. Interiér je krytý rovným stropom a má dve murované empory. [1] Veža členená v hornej časti pilastrami, v dolnej lizénovým rámovaním je zakončená ihlancom, ktorý dosadá na trojuholníkové štíty s oblúčikovým vlysom. Fasády sú členené lizénami a polkruhovo zakončenými oknami.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 282.
Bibliografia
www.obecciz.sk
GPS
48.314510, 20.282226
48°18'52.2"N 20°16'56.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk