Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Prvé kaštiele sa na Slovensku stavali opevnené, a to už začiatkom 16.storočia (z lat. castellum – pevnosť). Koncom 16. a začiatkom 17. storočia ich obranná funkcia stratila význam a kaštiele sa zmenili na luxusné a pohodlné obydlia, ktoré boli obklopené parkami a záhradami. Kaštiele sa stavali ako rozsiahle, ale aj ako menšie a skromnejšie stavby. Mali však jednu spoločnú črtu, išlo o zaujímavé a reprezentatívne stavby.www.pamiatkynaslovensku.sk