Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čoltovo - Kostol Narodenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Čoltová
Lokalita
obec Čoltovo, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol zo začiatku 14. storočia. Spomínaný je v rokoch 1332 – 1337. Prestavali ho v 17. storočí. Menšie úpravy sa uskutočnili v 18. a 19. storočí. Jednoloďový sakrálny priestor s predstavanou vežou a polygonálnym uzáverom presbytéria zaklenutého valenou klenbou s lunetami, uprostred klenby je štukový obrazec. Loď má rovný strop. Sakristia prístupná gotickým lomeným portálom je zaklenutá krížovou hrebienkovou klenbou. Fasády sú hladké, na južnej starne je oporný pilier. [1] Veža je zastrešená ihlancom, ktorý dosadá na trojuholníkové štíty.
 

Vnútorné zariadenie je z 20. storočia, iba bočný oltár Panny Márie neskorobarokový z konca 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severovýchodnej časti obce. Nachádza sa na miernej vyvýšenine neďaleko cintorína.
Fotogaléria
Čoltovo - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Ľuboš Repta 7/2020Čoltovo - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Ľuboš Repta 7/2020Čoltovo - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Ľuboš Repta 7/2020
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 282.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 282.
Bibliografia
www.coltovo.sk
GPS
48.497152, 20.376961
48°29'49.8"N 20°22'37.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk