Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čukalovce - Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Čukalovce, okres Snina, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1775. Podľa iného zdroja sakrálny objekt vznikol v roku 1740?!. Opravovali ho v roku 1900, 1907 a 1923. Počas druhej svetovej vojny bol poškodený. Trojpriestorový kostol východného rítu, ktorý pozostáva z pozdĺžnej lode, presbytéria s rovným uzáverom a z podvežia (babinca) v predstavanej veži. Hladkú fasádu členia polkruhovo zakončené okná. Strecha je sedlová, kedysi šindľová, dnes plechová. Veža je krytá cibuľovitou baňou. [1]
 

Vnútorné zariadenie s ikonostasom je z roku 1893. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 282.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 282.
Bibliografia
www.cukalovce.sk
GPS
49.101020, 22.170695
49°06'03.7"N 22°10'14.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk