Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čunovo (Bratislava) - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Jednoloďová sakrálna stavba s predstavanou vežou a so segmentovým uzáverom presbytéria. Interiér je zaklenutý českými plackami a pruskými klenbami. [1] Fasáda je členená lizénovým rámovaním. Veža je krytá ihlancovou strechou.
 

Kostol svätého Michala archanjela v Čunove je datovaný do druhej polovice 18. storočia a je charakterizovaný ako neskorobaroková stavba s barokovým a klasicistickým mobiliárom (neskorobarokový hlavný oltár so stĺpovou architektúrou z konca 18. storočia, klasicistická kazateľnica z konca 18. storočia, klasicistický trojskriňový organ z konca 18. storočia). Objekt prešiel v poslednom období viacerými úpravami, ktoré sa dotkli tak jeho exteriéru, ako aj interiéru. Ani pri jednom zo stavebných zásahov však nebol vykonaný architektonicko-historický výskum, ktorý by bližšie vyhodnotil jeho stavebný vývoj a rovnako nedošlo ani k hlbšiemu zhodnoteniu mobiliára, ktorý počas úprav stratil svoje pôvodné hodnoty. Aspoň k čiastočnému rozšíreniu poznatkov o objekte došlo až v súvislosti s prácami na pamiatke v roku 2006. [2]
 

Na základe vyhodnotenia nálezových situácii a sond z roku 2006 je potrebné korigovať doterajšie názory na dobu vzniku kostola sv. Michala. Podľa štruktúry murív a ich spojív je zrejmé, že objekt nebol postavený v jednej, ale v minimálne dvoch stavebných etapách. [3]
 

Z prvej stavebnej etapy sa zachovali kamenné múry, ktoré tvorili severný a južný obvodový múr svätyne. To že tieto múry skutočne aj pôvodne vyčleňovali svätyňu, svedčia nálezy dvoch ník na severnej aj južnej stene, ktoré boli navyše zdobené maľbou po ich obvode a ktoré sa s najväčšou pravdepodobnosťou využívali ako pastoforium a nika na odkladanie liturgických predmetov. Okrem týchto múrov sa svojou skladbou k nim blíži aj časť západného múru lode, v mieste nasadenia veže, ktorý môže byť tiež pozostatkom staršej stavby. Skladba murív je kombináciou kamenného kvádrového muriva s lomovým kameňom a tehlami. [4]
 

Druhú stavebnú etapu predstavuje v tehle postavená loď a pravdepodobne aj veža objektu, segmentový záver svätyne a všetky klenby. Do rovnakej fázy je potrebné zaradiť aj sakristiu a dnešnú spovednú miestnosť, napojenú na svätyňu z juhu. V tehlovom murive sa nachádzajú rovnaké kvádre, aké boli použité pri výstavbe prvotných múrov svätyne a ktoré boli opätovne použité po rozobratí rozhodujúcich častí staršieho kostola. [5]
 

Datovacie prvky stavebnej etapy sa obmedzujú na niky bez výraznejšieho slohového zaradenia a z tohto dôvodu je možné vychádzať pri datovaní iba spätným postupom a odvinúť sa od barokovej prestavby v druhej polovici 18. storočia. Podľa neveľkého počtu náterov na prvotných múroch i zhodnotenia zlomkov farebnej výzdoby je možné zaradiť prvú stavebnú etapu do obdobia renesancie – do prvej polovice 17., nanajvýš druhej polovice 16. storočia, nadväzne na príchod chorvátskych prisťahovalcov. Výstavbu prvého kostola je možné radiť do obdobia výstavby neďalekého rusovského kostola sv. Víta a to aj na základe podobnej stavebnej technológie. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Čunovo (Bratislava) - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jiří Fiedler 10/1983Čunovo (Bratislava) - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jiří Fiedler 10/1983Čunovo (Bratislava) - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Repta 6/2014Čunovo (Bratislava) - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - Kostol sv. Michala archanjela (pamätná tabuľa obetiam druhej svetovej vojny na fasáde) foto © Ľuboš Repta 6/2014Čunovo (Bratislava) - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - Kostol sv. Michala archanjela (pamätná tabuľa obetiam prvej svetovej vojny na fasáde) foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - Kostol sv. Michala archanjela (pamätná tabuľa obetiam prvej svetovej vojny na fasáde) foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - Kostol sv. Michala archanjela (pamätná tabuľa obetiam prvej svetovej vojny na fasáde) foto © Ľuboš Repta 6/2014Čunovo (Bratislava) - Kostol sv. Michala archanjela (pamätná tabuľa obetiam prvej svetovej vojny na fasáde - detail) foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - Kostol sv. Michala archanjela (pamätná tabuľa obetiam prvej svetovej vojny na fasáde -detail) foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - Kostol sv. Michala archanjela  (rodové hrobky Zsitvayovcov z rokov 1827 - 1828) foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - Kostol sv. Michala archanjela  (rodové hrobky Zsitvayovcov z rokov 1827 - 1828) foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - Kostol sv. Michala archanjela  (rodové hrobky Zsitvayovcov z rokov 1827 - 1828) foto © Ľuboš Repta 6/2014Čunovo (Bratislava) - Kostol sv. Michala archanjela  (rodové hrobky Zsitvayovcov z rokov 1827 - 1828) foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - Kostol sv. Michala archanjela  (rodové hrobky Zsitvayovcov z rokov 1827 - 1828) foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - Kostol sv. Michala archanjela (rodové hrobky Zsitvayovcov z rokov 1827 - 1828) foto ©  Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jiří Fiedler 10/1983Čunovo (Bratislava) - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jiří Fiedler 10/1983Čunovo (Bratislava) - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Repta 6/2014Čunovo (Bratislava) - imitácia lurdskej jaskyne v areáli kostola foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - imitácia lurdskej jaskyne v areáli kostola foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - imitácia lurdskej jaskyne v areáli kostola foto © Ľuboš Repta 6/2014Čunovo (Bratislava) - imitácia lurdskej jaskyne v areáli kostola foto © Jana Lacková 4/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 283.
[2 - 6] Kostol svätého Michala archanjela (Čunovo). https://sk.wikipedia.org (1.11.2016)
GPS
48.032456, 17.200117
48°01'56.8"N 17°12'00.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk