Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ďačov - Chrám sv. Michala archanjela
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Ďačov, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol z konca 13. storočia. V renesancii a baroku bol upravený. Obnovili v roku 1903 a 1939. Jednoloďová stavba s presbytériom štvorcového pôdorysu a s mohutnou predstavanou hranolovou vežou, krytou vysokým ihlancom. Presbytérium je zaklenuté jedným poľom gotickej rebrovej krížovej klenby (rebrá sú klinové), v sakristii je valená klenba. Na východnej strane presbytéria bolo ešte donedávna posledné gotické okno s pôvodným ostením. Loď má rovný strop a segmentovo zakončené okná z obnovy v roku 1903. Na veži v horných poschodiach sú pseudogotické zvukové okná. [1]
 

Interiér osvetľovali úzke ranogotické okenné otvory. Do chrámu sa vstupovalo portálmi od juhu a od západu. V 17. a 18. storočia bol kostol upravený, najvýraznejšie sa zmenili ostenia okien. Takmer všetky pôvodné gotické okná boli rozširovaním otvorov zničené. Zostalo len jedno, vo východnej stene presbytéria, no i to bolo v 60. rokoch 20. storočia. vybúrané. [2]
 

Dodnes zostala pôvodná hrubá stavba z obdobia jej vzniku, čiže múry lode, veže, svätyne a sakristie. Presbytérium je zaklenuté pôvodnou gotickou krížovou rebrovou klenbou, s kamennými rebrami klinového profilu, dosadajúcimi na nevystupujúce konzoly ukončené ihlanom. Rebrá sú prekrížené v kruhovom svorníku so štítom a holubicou. Vo svätyni sa zachovalo ešte gotické pastofórium - kamenný výklenok s trojlaločným záklenkom vo východnej stene. V pôvodnom víťaznom oblúku je osadený rozmerný drevený ikonostas, po rekonštrukcii. [3]
 

Severne pristavaná sakristia je krytá pôvodnou valenou, značne nesúmernou klenbou. V plnej miere zostala stáť stredoveká obranná veža. Jej podvežie je prístupné portálom s netradične lomeným záklenkom. Veža je až šesťpodlažná a vybavená je úzkymi, obdĺžnikovými okennými otvormi so šikmým ostením (strieľňami). Podobný štrbinový otvor sa nachádza taktiež vo východnej stene presbytéria. [4]
 

Pomerne veľký kostol s vysokým úzkym krovom, gotického tvaru je hodnotným dokladom stredovekej sakrálnej architektúry severného Šariša a reprezentačnou ukážkou vidieckej gotiky. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Chrám bol vybudovaný na menšej vyvýšenine (433 m n. m.) pravobrežnej terasy miestneho potoka, v centre stredovekej osady Zechev. Dedina neskoršie známa ako Ďačov (v zmysle skrátenia od Ďačov vrch) bola založená osadníkmi zo starších obcí v doline Torysy koncom 13. storočia. [6] Stojí v centrálnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 283.
[2 - 6] www.grk-dacov.sk (1.11.2016)
Bibliografia
www.obecdacov.sk
GPS
49.147521, 20.927700
49°08'51.1"N 20°55'39.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk