Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dačov Lom - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Dačov Lom, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne románsky kostol postavený v polovici 13. storočia. Goticky prestavaný a zväčšený bol koncom 15. storočia. Obnovili ho a v lodi opatrili maľovaným dreveným stropom v roku 1713. V roku 1905 ho reštaurovali neogotickou stavebnou úpravou podľa návrhu architekta Michala Milana Harminca. [1]
 

Ide o jednoloďový priestor s polygonálnym oltárnym uzáverom a na západnej strane predstavanou štvorcovou vežou. Presbytérium je zaklenuté pôvodnou hviezdicovou rebrovou klenbou z konca 15. storočia a s čiastočne doplnenými kružbami v lomených oknách. Klinové vyžľabené rebrá dosadajú na konzoly, ktoré sú zväčša obnovené. Z neskorogotického obdobia je aj západný portál lode s bohato profilovaným ostením, so stočenými pätkami s pretínavými prútmi. Loď je klenutá novodobou neogotickou rebrovou klenbou s konzolami. [2] Fasády sú hladké, členené lomenými oknami a na presbytériu opornými dvojstupňovými piliermi. Veža členená oblúčkovým vlysom je zakončená ihlancom, ktorý dosadá na trojuholníkové štíty.
 

Kostol je obohnaný múrom, do ktorého bol prenesený a doplnený fragment románskeho kamenného ústupkového portálu s oblými prútmi. [3]
 


 

V svetlosti mal rozmery 860 x 636 x 438 cm. Hrúbka muriva nebola rovnomerná, v priemere dosahovala 90 cm. V čase jeho výstavby bola obec dostatočne ekonomicky silná a mala veľký cirkevný zbor. V 14. storočí už kostol kapacitne nepostačoval, preto k nemu smerom na západ pristavili ďalších 806 cm v svetlosti a na múry nadmurovali 90 cm, takže potom mal výšku 528 cm. Prestavba bola vykonaná v gotickom slohu. V 15. storočí bola k chrámu pristavená svätyňa s gotickou hviezdicovo-rebrovou klenbou. V roku 1713 bol strop kostola okazetovaný maľovanými doskami, v roku 1790 bola k nemu pristavená veža. [4]
 

Po oprave v roku 1905 bol interiér vybavený novým oltárom, organom, krstiteľnicou a lavicami. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1920 udrel do veže blesk a značne ju poškodil. Opravu vykonal staviteľ Viktor Cífer. Zaujímavú drevenú ohradu po obvode obranného múrika zhotovil okolo roku 1930 Július Beránsky, dačovolomský občan. Posledná oprava kostola a múrika bola vykonaná v rokoch 1995 - 1996. [6]
 

Sakrálny objekt je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky pod číslom 610-1088/0. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severozápadnej časti obce.
 

Obec vznikla v roku 1943 zlúčením Horného a Dolného Dačovho Lomu. Na území dnešného Dačovho Lomu pôvodne existovala iba obec Lom, ktorá sa prvýkrát v písomnej listine spomína v roku 1333. [8]

Fotogaléria
Dačov Lom - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 8/2017Dačov Lom - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 8/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 283.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 283.
[4 - 6] www.obecdacovlom.sk/-historia (26.12.2022)
[7] www.pamiatky.sk (26.12.2022)
[8] www.obecdacovlom.sk/-historia (26.12.2022)
GPS
48.323932, 19.248309
48°19'26.2"N 19°14'53.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk