Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ďapalovce – Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Lokalita
obec Ďapalovce, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
V obci stál rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie z roku 1893, ktorý bol v roku 2005 zbúraný kvôli veľmi zlému technickému stavu a nahradený novostavbou, ktorá bola 17.10.2009 konsekrovaná. Do konca 70. rokov 20. storočia sa v kostole nachádzala vzácna gotická plastika Madony s Ježiškom z pol. 15. storočia. Plastika pochádzala pravdepodobne z niektorého iného stredovekého kostola. V súčasnosti je v zbierkach Slovenskej národnej galérie v Bratislave. V kostole je umiestnená jej kópia. Nachádza sa tu ešte jedna umelecko-historická pamiatka - plastika trpiaceho Krista z konca 19. storočia. [1]
 

Išlo o typ sakrálneho objektu postaveného na spôsob barokovo-klasicistických východoslovenských kostolov. Opravený bol v prvej polovici 20. storočia. Bolo to jednolodie s polkruhovým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Interiér bol zaklenutý valenou klenbou s klenbovými pásmi. Okná boli v exteriéri doplnené polkruhovými frontónmi, ktoré dosadali na malé konzolky. Podstrešná rímsa fasád prebiehala popod trojhranné štítové krídla. Na veži boli nárožné lizény a z troch strán po dve okná nad sebou. Veža bola krytá ihlanom. [2]
 

Vnútorné zariadenie pochádzalo z čias stavby kostola. Azda z niekdajšieho starého gotického kostola v Jankovciach pochádza vrcholnogotická drevená plastika Madony s dieťaťom, typ krásnych Madon z polovice 15. storočia. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] www.obecdapalovce.sk/-o-obci (1.3.2018)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 284.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 284.
GPS
49.067432, 21.749842
49°04'02.8"N 21°44'59.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk