Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Davidov - Chrám Nanebovstúpenia Pána
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Davidov, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Znovupostavený kostol v roku 1780 na staršom základe. V roku 1945 bol poškodený. Je to jednoloďový priestor s polygonálnym presbytériom. V lodi sú dve polia krížovej klenby so štukovým obrazcom v strede. Na západnom priečelí je kedysi predstavaná veža so vstupným portálom. [1] Kostol bol rozšírený a veža sa stala vstavanou.
 

Vnútorné zariadenie je z roku 1921. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strednej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 284 -285.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 285.
Bibliografia
www.davidov.sk
GPS
48.827035, 21.630408
48°49'37.3"N 21°37'49.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk