Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Debraď - Kostol sv. Petra a Pavla
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Debraď, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol s retardáciou barokových prvkov postavený v roku 1834. Jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria a vežou vstavanou do štítového priečelia. Interiér je krytý pruskými klenbami dosadajúcimi na rímsu pilastrov. Fasády sú hladké, priečelie členené pilastrami a štítovými krídlami, uprostred ktorých je situovaná veža, členená lizénami a krytá zvonovitou prilbou. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v inventári kostola uvádza kalich a cibórium z roku 1733 s plastickými hlavičkami anjelov na noduse. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kostol je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky pod číslom 10095/0.

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severozápadnej časti obce.
Fotogaléria
Debraď - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Marek Marcinčák 10/2020Debraď - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Marek Marcinčák 10/2020Debraď - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Marek Marcinčák 10/2020
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 285.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 285.
Bibliografia
www.debrad.sk
GPS
48.654454, 20.975835
48°39'16.0"N 20°58'33.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk