Kláštory   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dechtice - Kláštor a Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Dechtice, okres Trnava, Trnavský kraj
Pamiatková ochrana
Konzervácia.
 

Dechtice – ruina Kostola sv. Kataríny, tzv. „Katarínka“ (č. ÚZPF 958/2) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum - rok 2010. Autorka: Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc.. [1]
 

Dechtice – ruiny kláštora a Kostola sv. Kataríny, tzv. „Katarínka“ (č. ÚZPF 958/1-2) – architektonicko-historický výskum - rok 2012. Autorka: Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc.. [2]
 

Dechtice – Kláštor františkánov tzv. „Katarínka“ (č. ÚZPF 958/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum - rok 2015 (4. etapa) - ruiny južného krídla. Autorka: Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc.. [3]
 

Dechtice - Kláštor sv. Kataríny Alexandrijskej, tzv. Katarínka, ruiny krypty v juhovýchodnom kúte lode (č. ÚZPF 958/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum – rok 2018. Autorka: Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc.. [4]
 

Dechtice – Kláštor sv. Kataríny Alexandrijskej 6. etapa (č. ÚZPF 958) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum - rok 2019. Autorka: Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc.. [5]

Fotogaléria
Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Imrich Kluka 3/2009Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Imrich Kluka 3/2009Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Imrich Kluka 3/2009Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Hana Farkašová 5/2015Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Hana Farkašová 5/2015Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej (info tabuľa) foto © Hana Farkašová 5/2015Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Hana Farkašová 5/2015Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Hana Farkašová 5/2015Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Hana Farkašová 5/2015Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Hana Farkašová 5/2015Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Hana Farkašová 5/2015Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Hana Farkašová 5/2015Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Hana Farkašová 5/2015Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Hana Farkašová 5/2015Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Hana Farkašová 5/2015Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Hana Farkašová 5/2015Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Hana Farkašová 5/2015Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Hana Farkašová 5/2015Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Hana Farkašová 5/2015Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Hana Farkašová 5/2015Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Hana Farkašová 5/2015Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Hana Farkašová 5/2015Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Hana Farkašová 5/2015Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Hana Farkašová 5/2015Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej (info tabuľa) foto © Hana Farkašová 5/2015Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej (info tabuľa) foto © Hana Farkašová 5/2015Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Hana Farkašová 5/2015Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Hana Farkašová 5/2015Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Hana Farkašová 5/2015Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Hana Farkašová 5/2015Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Hana Farkašová 5/2015Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Hana Farkašová 5/2015Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Hana Farkašová 5/2015Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Hana Farkašová 5/2015Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Hana Farkašová 5/2015Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej (info tabuľa) foto © Hana Farkašová 5/2015Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej (info tabuľa) foto © Hana Farkašová 5/2015Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej (info tabuľa) foto © Hana Farkašová 5/2015Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Hana Farkašová 5/2015Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Hana Farkašová 5/2015Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Hana Farkašová 5/2015Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Hana Farkašová 5/2015Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Hana Farkašová 5/2015Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Hana Farkašová 5/2015Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Hana Farkašová 5/2015Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Hana Farkašová 5/2015Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Hana Farkašová 5/2015Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Hana Farkašová 5/2015Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Hana Farkašová 5/2015Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Hana Farkašová 5/2015Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Hana Farkašová 5/2015Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Hana Farkašová 5/2015Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Hana Farkašová 5/2015Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Hana Farkašová 5/2015Dechtice - Kláštor a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej (info tabuľa) foto © Hana Farkašová 5/2015
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (22.4.2018)
[2] www.pamiatky.sk (24.4.2018)
[3] www.pamiatky.sk (22.9.2016)
[4] www.pamiatky.sk (20.6.2019)
[5] www.pamiatky.sk (23.5.2020)
Bibliografia
HERCEG, Peter: Katarínka – skúsenosti pri výskumoch a konzervácii. In: Monumentorum tutela. Ochrana pamiatok 14. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2003, s. 265 – 276. ISBN 80-89175-00-7
KVETANOVÁ, Ivana: Kláštor sv. Kataríny v Malých Karpatoch. In: Krásy Slovenska, LXXXV, 2008, č. 9-10, s. 50 - 53.
www.katarinka.sk
www.dechtice.sk
www.obecnahac.sk
GPS
48.555213, 17.535682
48°33'18.8"N 17°32'08.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk