Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dechtice - vodný mlyn
Iný názov
Mudrochov vodný mlyn, Mudrochov bývalý Neuvirthov mlyn
Lokalita
obec Dechtice, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Objekt postavený koncom 18. storočia. Upravili ho v 30. – 40. rokoch 20. storočia. Je to dvojpodlažná budova dvojtraktovej dispozície s nepravidelným obdĺžnikovým pôdorysom. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Dechtice - mlyn vodný s areálom (č. ÚZPF 11793/0) - architektonicko-historický výskum - rok 2012. Autorka: Ing. arch. Ľudmila Husovská, CSc.. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav technickej pamiatky nie je dobrý.
Prístup
Stojí v severozápadnej časti obce pri píle. Nachádza sa na ľavom brehu potoka Blava.
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (2.8.2020)
[2] www.pamiatky.sk (24.4.2018)
Bibliografia
www.dechtice.sk
GPS
48.552138, 17.585656
48°33'07.7"N 17°35'08.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk