Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dedačov - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Dedačov, okres Humenné, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1800. Murovaná, omietnutá kamenná stavba, riešená podľa zásady rituálnej trojpriestorovosti východnej cirkvi, s presbytériom, loďou a podvežím (babincom). Priestor presbytéria je zaklenutý valenou klenbou s lunetami, loď má rovný strop. Masívna západná veža kedysi s lizénami na nárožiach je nad kordónovou rímsou krytá úzkou strieškou. [1]
 

Bočný oltár s obrazom Krista na Olivovej hore z roku 1900 je od P. Bogdanského. Malý prenosný rokokový oltárik s baldachýnom a obrazom Madony je z polovice 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí vo východnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 285.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 285.
Bibliografia
www.dedacov.ocu.sk
GPS
49.034041, 21.975608
49°02'02.6"N 21°58'32.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk