Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dedinka - Kostol Mena Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Fajkurt
Lokalita
obec Dedinka, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kostol postavený v roku 1784. Jednoloďový priestor s polkruhovým oltárnym uzáverom a predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté valenou klenbou a plackou. Loď kryje pruská klenba. Fasáda je členená lizénovým rámovaním. [1] Veža má ihlancovú strechu.
 

Hlavný oltár je klasicistický s predstavanými kanelovanými stĺpmi a tympanónom. Na oltári sú plastiky sv. Imricha a Ladislava z konca 18. storočia. Kazateľnica je rokoková s reliéfom Dobrého pastiera z čias okolo roku 1784. Socha Piety je baroková ľudová práca z konca 18. storočia. [2]
 

Kostol vraj najprv nemal vežu a zvonica bola postavená oddelene od kostola. Vo zvonici viseli dva zvony. Pod kostolom je krypta rodiny Kúrthy, ktorá však podľa nariadenia kardinála Jozefa Bathana, arcibiskupa ostrihomského zostáva zatvorená do neurčita, nakoľko nebola stavaná podľa predpisov. Bohoslužby sa v tom čase konali jednu nedeľu v reči slovenskej a jednu nedeľu v reči maďarskej. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 285.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 285.
[3] www.dedinka.sk (3.11.2016)
Bibliografia
www.dedinka.sk
GPS
48.066566, 18.414068
48°03'59.6"N 18°24'50.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk