Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
dejiny umenia
akademická disciplína, ktorá sa zrodila v 19. storočí, aby študovala a analyzovala umelecké diela v historickom kontextewww.pamiatkynaslovensku.sk