Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
dekorácia
výzdoba, ktorej cieľom je skrášliť alebo ozvláštniť predmet. Nie je totožná so základným tvarom predmetu, ale pripája sa k nemu. Na rozdiel od ornamentu nie je nadbytočná, súvisí s funkciou predmetu a v mnohých prípadoch podporuje úžitkovú funkciu predmetu. Bez akejkoľvek dekorácie vznikajú často neľudké diela, ktoré sa človeku odsudzujú. V histórii existovali kultúrne obdobia, ktoré maximálne využívali dekoráciu (barokové umenie) a aj obdobia odmietajúce dekoráciu (funkcionalizmus).


Poznámky
[1] KICZKO, Ladislav et al.: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN, 1997. s. 45.


www.pamiatkynaslovensku.sk