Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
dekoratívne umenia
umenia, ktorých cieľom je vytvárať ozdoby. Pracujú najmä s dekoráciou a ornamentom, sústreďujú sa na ozdobovanie už hotových produktov ľudskej činnosti či na ozdobovanie človeka. Patrí sem šperkárstvo, výšivky, keramika a podobne. V prípade, ak nad dekoratívnosťou prevládne umelcovo sebavyjadrenie alebo užitočnosť, stávajú sa tieto výrobky súčasťou krásnych umení alebo úžitkových umení. Neexistujú presné hranice medzi dekoratívnymi umeniami a krásnymi alebo úžitkovými umeniami.


Poznámky
[1] KICZKO, Ladislav et al.: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN, 1997. s. 45.


www.pamiatkynaslovensku.sk