Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dekýš - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Dekýš, okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1924 v secesne poňatom novoklasicistickom slohu. Pozdĺžna sieňová stavba s polygonálnym uzáverom a predstavanou vežou. Uzáver je v interiéri polkruhovo zaoblený a zaklenutý lunetami, sieň má rovný strop. [1]
 

Oltár je z roku 1924 s obrazom Ježiša žehnajúceho chlieb a víno od J. Šulca, staviteľa oltárov zo Štefultova, riešený v duchu romantického klasicizmu z roku 1860. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v inventári kostola uvádza dva drevené klasicistická svietniky zo začiatku 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí vo východnej časti obce.
Fotogaléria
Dekýš - Evanjelický kostol foto © Patrik Kunec 5/2018
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 287.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 287.
Bibliografia
www.dekys.sk
GPS
48.396889, 18.816335
48°23'48.8"N 18°48'58.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk