Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dekýš - Kostol Narodenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Dekýš, okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1805 ako jednoloďový, ale v roku 1924 bol rozšírený transeptom a prefasádovaný. Pôvodne jednoloďový priestor s polygonálnym oltárnym uzáverom a predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté lunetovou klenbou. Loď a transept majú rovný strop. Objekt mal kedysi dvojfarebné fasády s bielym lizénovým rámovaním, ktoré bolo na veži zúbkované. Dnes sú fasády hladké. Na koncoch transeptu je štítová fasáda. [1] Vežu zastrešuje ihlan, ktorý dosadá na terčíkovú rímsu.
 

Hlavný oltár, kazateľnica a krstiteľnica neorenesančných tvarov sú z roku 1929, zhotovené v Banskej Štiavnici rezbárom V. Štefekom. Oltárny obraz Narodenia Panny Márie je od Ľ. Schrameka. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severovýchodnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 287.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 287.
Bibliografia
www.dekys.sk
GPS
48.397705, 18.816550
48°23'51.7"N 18°48'59.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk