Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Demjata - Kostol sv. Jána Krstiteľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Demjata, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol z roku 1774. Veža bola postavená znovu v roku 1926. Kostol bol obnovený v roku 1929. Jednoloďová stavba s presbytériom a oblým uzáverom. Loď je zaklenutá pruskou klenbou. Fasáda je členená lizénami a polkruhovo zakončenými oknami. Predstavaná veža má v hornej časti nárožné pilastre. [1]
 

Hlavný oltár je z druhej polovice 19. storočia, na menze s klasicistickým tabernákulom je kópia talianskeho barokového obrazu sv. Jána Krstiteľa z druhej polovice 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Demjata - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 8/2012Demjata - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 8/2012Demjata - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 8/2012Demjata - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 8/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 289.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 289.
GPS
49.106733, 21.314491
49°06'24.2"N 21°18'52.2"E



www.pamiatkynaslovensku.sk