Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Detrík - Chrám sv. Michala archanjela
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Detrík, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1808 – 1812. Opravený bol v roku 1924 a po roku 1945. Je to murovaná sakrálna stavba vybudovaná podľa úradného projektu stavebnej kancelárie z konca 18. storočia. Ide o jednolodie s polkruhovým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami. Na západnom priečelí stojí masívna veža s barokovým zastrešením, zakončeným malou baňou s polygonálnou laternou. [1] Fasády sú hladké.
 

Pôvodné klasicistické vnútorné zariadenie zo začiatku 19. storočia obnovili v posledných rokoch 19. storočia a po roku 1924, respektíve čiastočne vymenili. Ostalo tabernákulum na hlavnom oltári, kamenná klasicistická krstiteľnica a trojramenný svietnik s obojstranným obrazom Najsvätejšej Trojice a Spasiteľa. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 289.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 289.
Bibliografia
www.obecdetrik.sk
GPS
49.044044, 21.619712
49°02'38.6"N 21°37'11.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk