Kalvárie a krížové cesty   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Detva - Kalvária
Lokalita
obec Detva, okres Detva, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Po Veľkej noci v roku 1910 sa na podnet miestneho kňaza začalo so stavbou Kalvárie na mieste, kde pôvodne stáli tri kalvárske kríže a Kostol sv. Jozefa. Kostol z roku 1703, postavený za farára Juraja Majna, museli tesne pred výstavbou Kalvárie pre jeho havarijný stav odstrániť. Dokončenú Kalváriu posvätil 17. septembra 1910 bývalý kaplán v Detve, kňaz rádu sv. Františka, M. Príkaský. Po jednej kaplnke financovali jednotlivé rodiny a prispelo sa aj zo základiny bývalého Kostola sv. Jozefa a základiny cintorína, na ktorom Kalvária stojí. [1]
 

Z jej pôvodného rozsahu sa dodnes zachovali všetky objekty. Päť zo 14 zastavení Krížovej cesty stojí v rade za sebou pri ľavej strane chodníka, ktorý vedie cez cintorín a ostatné pokračujú pri chodníku vinúcom sa serpentínovito k zalesnenému vrcholu kopca, na ktorom stojí Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie. Zastavenia sú jednoduché murované hranolové stavby s obdĺžnikovým pôdorysom, s odstupňovaným soklom, zastrešené sedlovou strieškou. Presklené niky, ukončené lomeným oblúkom, vypĺňajú štukové polychrómované reliéfy výjavov Krížovej cesty. [2]
 

Kaplnka, stojaca pravdepodobne na mieste Kostola sv. Jozefa, má jednoduchý obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym uzáverom presbytéria. Čelnú fasádu ukončuje trojuholníkový štít s drevenou malou zvonicou. Interiér je zaklenutý valenou klenbou. Na oltári je umiestnená štuková socha Sedembolestnej Panny Márie. Umelecky zaujímavé sú vitrážové okná, ktoré zdobia figurálne motívy s postavami sv. Antona Paduánskeho, sv. Jozefa, sv. Štefana kráľa a s výjavom sv. Anny vyučujúcej Pannu Máriu. Zvon do kaplnky bol odliaty a zakúpený vo Svätom Kríži. Druhý pribudol v roku 1935. [3]
 

Pri kaplnke stojí drevený vyrezávaný kríž tzv. detvianskeho typu, ktorý vytvoril miestny ľudový rezbár Ján Fekiač, v roku 1974, s korpusom Krista namaľovaným na plechu. [4]
 

Približne v strede súboru, v osi priečelia kaplnky, stojí štvorfigurálne polychrómované štukové súsošie Ukrižovania. Situované je na vysokom podstavci a prekryté stanovou strieškou na nárožných pilieroch. Štukové reliéfy i sochy sú sériovým výrobkom firmy Bayerische Kunstanstalt z Mníchova. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Prvá výmaľba kaplnky Kalvárie a oprava zastavení Krížovej cesty sa spomína v roku 1911. Krížová cesta bola obnovená v roku 1990, kedy ju inicioval dekan Jozef Závodský. [6]

Súčasný stav a využitie
Stav architektonického súboru je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na kopci nad cintorínom.
Poznámky
[1] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový ústav, 2002. s. 142.
[2 - 5] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 142.
[6] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 143.
Bibliografia
www.detva.sk
GPS
48.565298, 19.424348
48°33'55.1"N 19°25'27.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk