Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Detvianska Huta - Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Detvianska Huta, okres Detva, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neskoroklasicistický kostol postavený v roku 1843. Opravený bol v druhej polovici 19. storočia a začiatkom 20. storočia. Je to jednoloďový priestor so segmentovým uzáverom presbytéria a so vstavanou vežou. Na osi kostola stojí sakristia. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami, ktorých pásy sa zbiehajú do nástenných pilierov. Nová empora vstavaná do tvaru písmena U je zo začiatku 20. storočia. Klasicistická hladká fasáda má naznačený stredný rizalit, v lodi sú termálne okná. Výmaľba je zo začiatku 20. storočia. [1] Veža je zakončená ihlanom.
 

Vnútorné zariadenie je z konca 19. a začiatku 20. storočia. Z pôvodného zariadenia sa zachoval oltár Nanebovzatia Panny Márie, v strede s obrazom (okolo roku 1843) a lavice. Zvon pochádza z roku 1881. [2]
 

Farnosť sa rozprestiera pod obásneným vrchom Poľany. Vznikla v roku 1804 odčlenením sa od farnosti Detva. Patrocínium farského kostola a farnosti sa slávi na Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie (15. augusta). Heslo farnosti je: “Mária veď nás, k Bohu pobežíme“. Filiálkou je obec Látky. Kostol v tejto obci je zasvätený tajomstvu Povýšenia sv. Kríža (14. septembra). [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 291.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 291.
[3] www.detvianskahuta.fara.sk/ (4.3.2018)
GPS
48.567527, 19.591553
48°34'03.1"N 19°35'29.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk