Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Devín (Bratislava) - kaštieľ 1
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľ patrí medzi najvýznamnejšie kultúrne pamiatky v Devíne. Je prvou profánnou stavbou v obci, v ktorej sa výskumom (realizovanom v druhej polovici 80. rokov 20. storočia) podarilo jednoznačne identifikovať stredoveké jadro s tromi vývojovými etapami. Prvý objekt predstavoval zemepanské sídlo – kúriu, datovanú do konca 13., respektíve začiatku 14. storočia. Bol to obdĺžnikový jednopriestorový objekt s dvoma podlažiami a schodiskovou prístavbou. Vymurovaný bol z lomového kameňa. V nasledujúcich obdobiach (14. a 15. storočie) bol rozšírený. Zo stredoveku sa zachovalo niekoľko hodnotných detailov (okrúhle okienko, strielňové otvory, portály). V 16. storočí boli na objekte realizované menšie úpravy, z ktorých sa zachovali fragmenty maľovanej výzdoby. Dnešnú podobu získal kaštieľ v 17. storočí, keď sa tu pravdepodobne usídlil ženský mníšsky rád. Z tohto obdobia sa zachovala pôvodne zaklenutá kaplnka na prvom poschodí s polkruhovými oknami. Archeologický výskum odkryl pri parcelačnom múre pozostatky hospodárskych budov. V 20. storočí bol kaštieľ viackrát upravovaný, k hlavnej fasáde bol pristavaný balkón. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Obnovený bol v 90. rokoch 20. storočia. [2]
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. Kaštieľ je v súkromnom vlastníctve.
Prístup
Hutnícka č. 25. Obec bola v roku 1946 pripojená k Bratislave.
Fotogaléria
Devín (Bratislava) - kaštieľ 1 foto © Jana Lacková 2/2017Devín (Bratislava) - kaštieľ 1 foto © Jana Lacková 2/2017
Poznámky
[1] SNOPKO, Ladislav et al.: Kaštiele a kúrie Bratislavkej župy. Bratislava: Bratislavský samosprávny kraj, 2012. s. 152.
GPS
48.173003, 16.984954
48°10'22.8"N 16°59'05.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk