Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Diakovce - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Diakovce, okres Šaľa, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený ako tolerančný v roku 1786. Vežu doplnili v roku 1820. Sieňová stavba s polygonálnym uzáverom a predstavanou vežou. Priestor je zaklenutý valenou klenbou, v uzávere sú lunety a v lodi pásy. Klenba dosadá na priebežnú rímsu. Fasády členenia pilastre s rímsovými hlavicami a lizénové rámovanie. Na strednú os priečelia je situovaná veža, zakončená polygonálnou ihlancovou strechou. [1]
 

Kazateľnica je klasicistická z čias stavby kostola, na polygonálnom parapete drevorezba festónov. Ostatné zariadenie je z 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 293.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 293.
Bibliografia
www.diakovce.sk
GPS
48.133405, 17.838072
48°08'00.3"N 17°50'17.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk