Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Diakovce - Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Diakovce, okres Šaľa, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskorománsky benediktínsky kostol, konsekrovaný v roku 1228. Začiatkom 17. storočia bol upravený. Prestavaný a zväčšený bol v rokoch 1872 – 1875 podľa projektu architekta F. Schuleka. Opravy sakrálneho objektu prebehli aj v rokoch 1939 – 1940. [1]
 

Kostol je trojloďová stavba, na východnej strane s trojicou apsíd v jednom rade, na západnej strane s dvojicou veží, ktoré sa prístavbou neorománskeho trojlodia dostali do stredu stavby. Medzi vežami bolo pôvodne románske štítové priečelie, ktoré pri prestavbe čiastočne odstránili. Na južnej strane je s kostolom spojená kaplnka na obdĺžnikovom pôdoryse s podkovovitou apsidou, ktorá sa pokladá za starý kostol, spomínaný už v roku 1103. [2]
 

Pri opravách v rokoch 1872 – 1875 pred západné priečelie kostola postavili nové bazilikálne trojlodie v neorománskom slohu a na severnej strane pôvodného kostola novú sakristiu. Románske apsidy sú zaklenuté konchami, lode krížovou hrebienkovou klenbou, dosadajúcou na piliere s rímsovými hlavicami, upravenými v 19. storočí. Priestor na poschodí románskeho kostola je otvorený do podkrovia a má bočné polkruhové arkády, situované z dvoch strán strednej lode. V hornej časti strednej apsidy sú tri pôvodné románske okná a medzi nimi v povalovej časti zlomky stredovekých nástenných malieb. Na apsidách z vonkajšej strany je pôvodná dekorácia oblúčkového vlysu a vystupujúcich lizén. Bočné strany trojlodia členia polkruhovo zakončené okná a jednostupňové oporné piliere. Fasáda južnej bočnej kaplnky je zakončená zuborezom a členená je dvoma románskymi oknami. Fasády novej prístavby majú neorománsku výzdobu a oporné piliere s pultovými strieškami. Nové štítové priečelie má neorománsky vstupný portál. [3]
 

Kostol bol vymaľovaný v roku 1938 – 1941. Nástenné maľby v lodi znázorňujú scény zo života sv. Štefana kráľa a na konche Korunovanie Panny Márie od E. Jegeho z roku 1941. V kaplnke nástenná maľba, znázorňujúca scénu zo života sv. Štefana kráľa, tvorí súčasť oltára postaveného v roku 1938. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Diakovce – Kostol Nanebovzatia Panny Márie (č. ÚZPF 12/0) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum - rok 2003. Autor: PhDr. M. Melicherčík. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí vo východnej časti obce.
Fotogaléria
Diakovce - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Imrich Kluka 6/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 293.
[2 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 293.
[5] www.pamiatky.sk (25.4.2023)
Bibliografia
www.diakovce.sk
GPS
48.134341, 17.847165
48°08'03.6"N 17°50'49.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk