Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
diecéza
cirkevná územnoorganizačná jednotka spravovaná biskupomwww.pamiatkynaslovensku.sk