Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Diviaky (Turčianske Teplice) - rokokový kaštieľ
Lokalita
obec Turčianske Teplice, okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Rokokový kaštieľ s klasicistickou úpravou, ktorý postavili v polovici 18. storočia. Kaštieľ je dvojpodlažná bloková stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s pozmenenou dispozíciou. Na strane obrátenej do bývalého parku je v strede budovy mierne vystupujúci trojosový rizalit. Vstupná fasáda je klasicisticky upravená predsunutým pilierovým portikom. Fasáda prízemia a poschodia je bohato členená nadokennými a parapetovými plochami okolo okien, ako aj pásovou rustikou lizén. Vstupná chodba má zrkadlovú klenbu na fabióne. V priestoroch prízemia sú valené klenby s podkasanými lunetami. Miestnosti na poschodí majú rovné stropy. Okolo kaštieľa bol park. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia. V roku 1946 bol opravený a adaptovaný. [2]
 

Turčianske Teplice-Diviaky - kaštieľ (č. ÚZPF 540/0) - architektonicko-historický výskum - rok 2005. Autori: Ing. arch. M. Marček, Mgr. K. Zvedelová. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je čiastočne zachované. Obecná zástavba zasiahla do ochranného pásma pamiatky. Zostali iba zvyšky parku.
Prístup
Stojí pri ceste v severnej časti obce. Prievidzská 26.
Fotogaléria
Diviaky - rokokový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2010Diviaky - rokokový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2010Diviaky - rokokový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2010Diviaky - rokokový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2010Diviaky - rokokový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2010Diviaky - rokokový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2010Diviaky - rokokový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2010Diviaky - rokokový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2010Diviaky - rokokový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2010Diviaky - rokokový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2010Diviaky - rokokový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2010Diviaky - rokokový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2010Diviaky - rokokový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2010
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 295 - 296.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 295.
[3] www.pamiatky.sk (16.4.2018)
GPS
48.882059, 18.853457
48°52'55.4"N 18°51'12.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk