Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Divín - Kaplnka sv. Anny
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Divín, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobaroková kaplnka postavená v roku 1775. Reštaurovaná bola v roku 1942. V interiéri je oltár sv. Anny, rokokový s mriežkovou a rokajovou ornamentikou, dvoma sochami a s obrazom sv. Anny z čias stavby kaplnky. [1] Kaplnka sv. Anny je malá jednopriestorová stavba s polygonálnym uzáverom a s drevenou vežičkou na sedlovej streche. Kaplnka má na klenbe fresku s tematikou „Regnum Marianum“. Na nej sv. Štefan obetuje uhorskú kráľovskú korunu Panne Márii, patrónke Uhorska. [2]
 

Vznik tejto sakrálnej stavby nie je úplne jasný. Niektorí autori ho datujú aj do roku 1755. Pri roku 1755 sa uvádza meno miestneho farára Juraja Rudinca, na podnet ktorého táto stavba vznikla. Teória, že „kaplnku postavili ako náhradu za kostol svätej Anny v Dobroči, ktorý bol pôvodne katolícky, ale v roku 1696 prešiel do rúk evanjelikov“, je len hypotéza. Druhým, rovnako nepotvrdeným dôvodom vzniku stavby „bola pamiatka na výročie dobytia hradu Divín Turkami (180te, resp. 200-té), aby sa tam, kde pretieklo tak veľa krvi, konali uzmierujúce púte“. Otázka vzniku kaplnky si vyžiada hlbší historický výskum. [3]
 

9. júna 1780 pápež Pius IV. obdaril kaplnku odpustkami. Odvtedy tu obyvatelia zo širokého okolia uctievajú matku tej, ktorá svetu porodila Spasiteľa. Táto slávnosť spojená s púťou na kalváriu sa v Divíne koná každoročne cez víkend blízky dňu mena sv. Anny. V kanonickej vizitácii divínskej farnosti z roku 1912 sa uvádza, že kaplnka bola postavená z kameňov ruín divínskeho hradu a má jeden 15-kilogramový zvon. Kaplnka sv. Anny sa nachádza na jednom z dvoch existujúcich divínskych cintorínov (pôvodne boli štyri). Tento cintorín vznikol v 19. storočí. Pôvodne bol určený pre významné divínske rodiny. Okrem obyvateľov obce sú tu pochovaní aj niektorí divínski farári: Matej Krššák, Ján Neyman, Matej Dobiáš a Ján Páva a príslušníci rodu Zichyovcov – gróf Eduard Zichy a grófka Katarína Zichyová. Nachádza sa tu aj rodinná hrobka lesných úradníkov divínskeho panstva Gillerovcov, Jozefa Fialu a rodiny známeho divínskeho teológa a historika Ľudovíta Nováka. V rámci poslednej rekonštrukcie kaplnky sv. Anny bola neďaleko nej vybudovaná krížová cesta, ktorá končí na kalvárii pri troch krížoch pripomínajúcich smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Od 90. rokov 20. storočia sa tu každý rok konajú odpustové slávnosti spojené s bohatým kultúrnym programom a jarmokom. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Pri oprave oltára, ktorú v roku 1981 vykonal akademický maliar Ľudovít Štrompach, sa pod obrazom sv. Anny podarilo objaviť a následne zrekonštruovať cennú olejomaľbu sv. Joachima a Anny. Počas poslednej rekonštrukcie kaplnky v roku 1990 bol ku kaplnke pristavený aj prístrešok, pod ktorým sa vzhľadom na malý priestor vo vnútri kaplnky konajú odpustové slávnosti. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na cintoríne na južnej strane hradného kopca, pod zrúcaninou hradu, priamo pred zvyškami brány.
Fotogaléria
Divín - Kaplnka sv. Anny a hrad zp © Jiří Fiedler, zbierka (dobová pohľadnica, 1920)Divín - Kaplnka sv. Anny a hrad zp © Imrich Kluka, zbierka (dobová pohľadnica, 1920)Divín - Kaplnka sv. Anny foto © Viliam Mazanec 9/2007Divín - Kaplnka sv. Anny foto © Vladimír Šušoliak 8/2015Divín - Kaplnka sv. Anny foto © Vladimír Šušoliak 8/2015Divín - Kaplnka sv. Anny foto © Vladimír Šušoliak 8/2015Divín - Kaplnka sv. Anny foto © Vladimír Šušoliak 8/2015Divín - Kaplnka sv. Anny foto © Vladimír Šušoliak 8/2015Divín - Kaplnka sv. Anny foto © Vladimír Šušoliak 8/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 300.
[2] SIVOK, Ján – ŠIMKOVIC, Michal: Divín – svedkovia histórie. Divín – JSS, 2009. s. 182 – 183.
[3] SIVOK, Ján – ŠIMKOVIC, Michal: Divín – svedkovia histórie. s. 182.
[4] SIVOK, Ján – ŠIMKOVIC, Michal: Divín – svedkovia histórie. s. 183 - 184.
[5] SIVOK, Ján – ŠIMKOVIC, Michal: Divín – svedkovia histórie. s. 183.
Bibliografia
SIVOK, Ján – ŠIMKOVIC, Michal: Divín – svedkovia histórie. Divín – JSS, 2009. 240 s. ISBN 978-80-970306-4-3
www.divin.sk
GPS
48.447476, 19.532656
48°26'50.9"N 19°31'57.6"E



www.pamiatkynaslovensku.sk