Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Divinka - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Divinka, okres Žilina, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Baroková kaplnka postavená v polovici 18. storočia. Opravená bola v roku 1900. Sakrálny objekt s rovným uzáverom presbytéria a strešnou vežičkou. Interiér je zaklenutý jedným poľom plytkej krížovej klenby. Fasáda bola kedysi členená nárožnými lizénami a podstrešným zuborezovým vlysom. [1]
 

Oltár s obrazom sv. Jána Nepomuckého pochádza z prvej polovice 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v juhozápadnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 300.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 300.
GPS
49.252212, 18.694965
49°15'08.0"N 18°41'41.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk