Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dlhá - Kostol sv. Antona Paduánskeho
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Dlhá, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Neogotický kostol postavený ako kaplnka v roku 1920. Jednoloďový priestor s rovným uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Fasáda je neogotická. [1] Veža je zakončená ihlanom. Pred hlavnou fasádou stojí predsieň.
 

Vnútorné zariadenie je súčasné so stavbou kostola. Obraz sv. Jána Nepomuckého je z prvej polovice 19. storočia. Socha sv. Antona Paduánskeho je z druhej polovice 18. storočia. Náhrobok plebána Šarlayho pochádza z roku 1746. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v inventári kostola uvádza gotickú monštranciu z konca 14. storočia, pozlátený kalich z roku 1604 a kalich so starou gotickou pätkou z konca 15. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Dlhá - Kostol sv. Antona Paduánskeho foto © Ľuboš Repta 7/2015Dlhá - Kostol sv. Antona Paduánskeho foto © Ľuboš Repta 7/2015Dlhá - Kostol sv. Antona Paduánskeho foto © Ľuboš Repta 7/2015Dlhá - Kostol sv. Antona Paduánskeho foto © Ľuboš Repta 7/2015Dlhá - Kostol sv. Antona Paduánskeho foto © Ľuboš Repta 7/2015Dlhá - Kostol sv. Antona Paduánskeho foto © Ľuboš Repta 7/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 301.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 301.
GPS
48.412716, 17.430743
48°24'45.8"N 17°25'50.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk