Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dlhá nad Oravou - Mariánsky stĺp
Lokalita
obec Dlhá nad Oravou, okres Dolný Kubín, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Neobarokový kamenný stĺp so súsoším Korunovania Panny Márie z roku 1894. [1] Na pilieri je reliéfne zobrazený sv. Jan Nepomucký. Pilier so súsoším prezentuje významnú sochársku dielňu Belopotockých z Oravského Bieleho Potoka. Oravská kamenná plastika – sochy na pilieroch, ktoré boli vytvárané v 18. a v 19. storočí, sú syntézou prvkov neskorého baroka, klasicizmu a rustikalizmu. Dokazujú zbožnú úctu ľudí, ktorí ich dávali stavať. Ľudový charakter zobrazenia podčiarkuje úprimný úmysel zadávateľov a tvorcov. [2]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 301.
[2] www.dlha.sk (7.2.2017)
Bibliografia
www.dlha.sk
GPS
49.266203, 19.447087
49°15'58.3"N 19°26'49.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk