Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dlhá nad Oravou - prícestný stĺp so sochou sv. Jana Nepomuckého
Lokalita
obec Dlhá nad Oravou, okres Dolný Kubín, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový stĺp so sochou z konca 18. storočia. Ide o polychrómovaný kameň, ľudovú prácu. [1] Je to najstaršia cirkevná pamiatka v obci. Postava svätca je zobrazená frontálne, s jemne naklonenou hlavou. V oboch rukách drží svoj atribút – kríž s korpusom Krista. Stĺp bol donedávna utopený v teréne približne do jednej tretiny výšky drieku. Na jeho čelnej strane je vyrytý nápis s datovaním 1781, čo je šesťdesiat rokov od blahorečenia Jana Nepomuckého pápežom Inocentom XIII. Svätý Jan Nepomucký bol v skutočnom živote obhajcom cirkvi proti českému kráľovi Václavovi IV., za čo ho umučili a utopili v rieke tak, že ho zhodili zašitého vo vreci z Karlovho mosta do Vltavy. Tento spôsob jeho martýria sa odráža na umiestňovaní jeho sôch a kaplniek pri riekach, potokoch, mostoch a brodoch. Aj v Dlhej nad Oravou je umiestnený pri dedinskom potoku v blízkosti Kostola sv. Ladislava. Najničivejšia povodeň zasiahla Dlhú nad Oravou začiatkom 19. storočia a dedina vzhľadom na svoju polohu mala úplne zničené brehy a okolie rieky. Je pravdepodobné, že zasypanie tretiny stĺpa nastalo práve počas tejto povodne. Stĺp svojou primárnou farebnosťou predstavuje významnú pamiatkovú hodnotu, ktorá sa na iných obdobných plastikách takmer vôbec nezachovala. [2]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 301.
[2] www.dlha.sk (7.2.2017)
Bibliografia
www.dlha.sk
GPS
49.265510, 19.444214
49°15'55.8"N 19°26'39.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk