Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dlhá Ves - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Dlhá Ves, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol z roku 1792. [1] Veža bola pristavaná v roku 1840 a obnovili ju v roku 1884. [2] Ide o obdĺžny priestor s rovným stropom a predstavanou vežou. Nad vstupom je drevená empora. Fasády sú členené lizénami, vo vrchole veže pilastre so štylizovanou hlavicou. Strecha je sedlová. Veža je zakončená baňou. [3]
 

Prvý kostol v obci bol postavený v roku 1371. Dali ho postaviť bratia Juraj a Ladislav Bebekovci. V 17. storočí ho Turci zničili. Na kostole v roku 1913 vykonali úplnú rekonštrukciu a predĺžili ho o 8 metrov. Rekonštrukciu realizovali - murár z Gemerskej Panice Ján Kiss a tesár z Bohúňova Ľudovít Ferenc. [4]
 

Oltár je klasicistický z roku 1802. Zhotovil ho Ján Raiczinger, rezbársky majster z Jelšavy. Na oltári sa nachádzajú dva obrazy. V hornej časti "Ježišove premenenie", v dolnej časti „Posledná večera“. Maľby financoval Ondrej Jamnický v roku 1795. Kazateľnica pochádza z roku 1802. Zhotovil ju stolársky majster Ján Bradecky zo Spišskej Novej Vsi. Na kazateľnici sú sochy štyroch evanjelistov. Sú dielom Antona Kassovitsa z Nadabuly. Klasicistický organ pochádza z roku 1795, jeho autorom je majster Fr. Ed. Petznik. Opravovali ho v roku 1964 a v roku 2001. Krstiteľnica pochádza z roku 1801. Darovala ju Zuzana Ullmannová. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 302.
[2] www.dlhaves.sk (1.6.2016)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 302.
[4 - 5] www.dlhaves.sk (1.6.2016)
Bibliografia
www.dlhaves.sk
GPS
48.497250, 20.438043
48°29'50.1"N 20°26'17.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk