Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dlhé nad Cirochou
Iný názov
Drughetovský, Szirmayovský kaštieľ
Lokalita
obec Dlhé nad Cirochou, okres Snina, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Luisézny kaštieľ, ktorý postavili koncom 18. storočia. Upravený bol v 20. storočí. Ide o jednopodlažnú blokovú stavbu obdĺžnikového pôdorysu s mierne predstavaným rizalitom na uličnej a záhradnej fasáde. Rizalit smerom k ceste je zakončený oblým štítom, členeným dvojitými kanelovanými pilastrami. Smerom do záhrady má rizalit loggiou s balkónom. Nad oknami je luisézny festón a bohato prelamovaná vydutá rímsa. V miestnostiach kaštieľa sú valené klenby s podkasanými lunetami a korýtkové klenby. [1]
 

Kaštieľ dali postaviť Szirmayovci. [2]

Pamiatková ochrana
Čiastočná rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý.
 

Po druhej svetovej vojne slúžil ako škola, Miestny národný výbor (MNV) i ako obchod. V súčasnosti je polovica obývaná. [3]

Fotogaléria
Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Dlhé nad Cirochou foto © Viliam Mazanec 6/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 303.
[2] POLLA, Belo: Hrady a kaštiele na východnom Slovensku. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1980. s. 34.
[3] www.dlhenadcirochou.ocu.sk
GPS
48.960187, 22.060525
48°57'36.7"N 22°03'37.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk