Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dlhé Pole - Kostol sv. Martina biskupa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Dlhé Pole, okres Žilina, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Eklektická stavba z druhej polovice 19. storočia. Jednoloďový priestor s obdĺžnikovým pôdorysom, polygonálnym uzáverom presbytéria, plytkou priečnou loďou a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý gotizujúcou krížovou klenbou a valenou klenbou s lunetami. Fasáda je členená polkruhovo zakončenými oknami a lizénami. [1] Veža je zakončená zvonovitou prilbou.
 

Hlavný oltár je z druhej polovice 19. storočia. Uprostred eklekticky historizujúcej oltárnej architektúry sa nachádza obraz sv. Martina biskupa z roku 1926 od významného spišského maliara Jozefa Hanulu. Zo staršieho zariadenia pochádza socha Madony a Immaculaty, klasicistické zo začiatku 19. storočia. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v inventári kostola spomína rokokový kalich z druhej polovice 18. storočia, na spôsob prác J. Szilassyho s emailovými medailónmi. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 303.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 303.
GPS
49.303264, 18.630152
49°18'11.8"N 18°37'48.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk