Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dlhé Stráže - Kostol sv. Juraja
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Dlhé Stráže, okres Levoča, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne klasicistický kostol z obdobia okolo roku 1800. Sieňový priestor s polkruhovým oltárnym uzáverom a nadstavanou malou vežou. Interiér je zaklenutý konchou a pruskými klenbami. Nad vchodom je drevená empora. Na priečelí je murovaný trojuholníkový štít. Pred priečelím sa kedysi nachádzala predstavaná predsieň s pultovou strechou. Fasády sú hladké. Okolo kostola je múr. [1] Objekt bol zväčšený a opravený v roku 1989. [2] Stavba bola rozšírená citlivo a pôvodný sakrálny objekt ostal neporušený. Na slovenské pomery je to veľmi obdivuhodné. Strešná vežička zanikla.
 

Gotická socha Panny Márie je z polovice 14. storočia, drevorezba s novšou polychrómiou. Baroková ľudová drevorezba Ukrižovaný sa nachádzala v predsieni a pochádzala z konca 18. storočia. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v sakristii kostola spomína neskorobarokovú skriňu z konca 18. storočia. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 304.
[2] www.dlhestraze.sk/domov/kostol/ (3.3.2018)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 304.
Bibliografia
www.dlhestraze.sk
GPS
49.027720, 20.519638
49°01'39.8"N 20°31'10.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk