Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dobrá - Chrám Nanebovstúpenia Pána
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Dobrá, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v 90. rokoch 18. storočia. Opravovaný bol v roku 1924, v rokoch 1934 – 1936 a po roku 1946. Jednoloďový kostol s polkruhovým uzáverom presbytéria, s malou priečnou loďou a predstavanou vežou. Stavba je architektonicky riešená podľa úradného projektu východoslovenských sakrálnych objektov východného rítu v tereziánskom období. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami. Fasády sú členené lizénami a polkruhovo zakončenými oknami. [1] Veža je krytá barokovou laternovou baňou, ktorá dosadá na podstrešnú terčíkovú rímsu.
 

Hlavný oltár za ikonostasom má rokajovú ornamentiku a je z konca 18. storočia. Kazateľnica s maľbami na dreve a rokajovou ornamentikou pochádza z konca 18. storočia. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 spomína v sakristii skriňu s obrazom Krista zo začiatku 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 304.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 304.
GPS
48.411522, 22.029091
48°24'41.5"N 22°01'44.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk