Hrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dobrá Niva
Lokalita
obec Podzámčok, okres Zvolen, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Vznik hradu, ktorý dohliadal na stredovekú cestu veľkého významu nazývanú Via magna (Veľká cesta) z Krupiny do Zvolena sa predpokladá v druhej polovici 13. storočia. [1] Stredoveký hrad mohol vzniknúť najskôr pri znovuosídlení územia po tatárskom vpáde. [2] Prvá zmienka o hrade je z rokov 1305 a 1306, keď ho vlastnili Demeter a magister Donč. Hrad vtedy násilím zabral Matúš Čák. Po jeho smrti v roku 1321 hrad pripadol kráľovskej komore a neskôr patril kráľovi Žigmundovi, od ktorého ho dostala jeho manželka, kráľovná Barbora Cillská. V priebehu nepokojov prvej polovice 15. storočia bol hrad asi dosť poškodený, pretože v roku 1455 kráľ Ladislav V. Pohrobok inicioval obnovu vážne poškodeného hradu, ktorý vzhľadom na svoju dôležitosť zostal kráľovským majetkom až do konca stredoveku. [3] Bol sídlom dobronivského panstva, ale začiatkom 17. storočia bol už v takom zanedbanom stave, že správa si dala v roku 1609 postaviť v obci novú budovu a na hrade ostala iba posádka. [4] V novoveku hrad vlastnilo postupne viacero šľachtických rodín, medzi nimi od roku 1614 boli Esterházyovci, ktorí objekt obnovili a vlastnili ho až do začiatku 19. storočia. [5] Z roku 1668 sa zachoval opis objektu, v ktorom sa spomína, že hrad bol dvojposchodový, s dvoma bránami a baštou, silne opevnený. [6] Posledné známe úpravy na hrade dali Esterházyovci urobiť v roku 1731. Začiatkom 19. storočia sa hrad dostal do vlastníctva kráľovskej komory a nasledoval postupný, ale nezvratný zánik. Do dnešných dní sa zachovala iba jedna stena paláca. [7]
 

Ako vyzeral pôvodný stredoveký hrad, nie je známe. Zachované zvyšky sú pravdepodobne z neskorogotického obdobia, čiže už z prestavby hradu v druhej polovici 15. storočia. Dôkazom sú gotické kamenárske články zo staršej stavby druhotne použité v murive. [8] Zachovalo sa kamenné gotické nárožné kvádrovanie. [9] V súčasnosti jediný stojaci múr z celej stavby predstavuje časť obvodovej steny obytnej budovy polygonálneho pôdorysu, situovanej na vrchole kopca. Ešte v prvej polovici 20. storočia boli v úrovni jej suterénu viditeľné zvyšky klenieb miestností, pričom dodnes má múr zachované zvyšky okenných otvorov i dekoratívne konzoly spadnutého arkieru. Rozsah vonkajšieho opevnenia možno predpokladať výhradne z terénnych nerovností, ktoré v podobe valov a priekopy obkolesujú centrálne situovaný objekt, vymedzujúc tak predhradie oválneho pôdorysu s rozmermi 65 x 90 m, s prístupom od východu. [10]

Pamiatková ochrana
Konzervačná úprava torza paláca.
 

Konzervovanie hradných ruín prebehlo v roku 1996. Ide o preexponovaný spôsob obnovy, pri ktorej boli zarovnané koruny muriva a bočné deštruované ukončenia múrov. Jediný nadzemný zvyšok paláca tým stratil svoj pôvodný charakter a rozsah prác ďaleko prekročil nutné stabilizačné práce. [11] Prejavili sa tu takmer všetky nedostatky charakteristické pre obnovy 70. - 80. rokov 20. storočia, počnúc absenciou výskumu, zlou použitou technológiou a neprirodzeným zarovnaním murív. [12] Zotrvačnosťou sa ešte aj v 90. rokoch 20. storočia pokračovalo v socialistických spôsoboch obnovy. Hrad dostal vzhľad modernej budovy.

Súčasný stav a využitie
Príliš konzervovaná ruina.
Prístup
Stojí na vrchole homolovitého kopca (447 m n.m.) priamo nad obcou Podzámčok, asi 3,5 km severne od obce Dobrá Niva. [13]
Fotogaléria
Hrad Dobrá Niva 16. storočieHrad Dobrá Niva zp © Imrich Kluka, archív (dobová fotografia, 1988) Hrad Dobrá Niva zp © Imrich Kluka, archív (dobová fotografia, 1988) Hrad Dobrá Niva zp © Imrich Kluka, archív (dobová fotografia, 1988) Hrad Dobrá Niva foto © Imrich Kluka 7/2007Hrad Dobrá Niva foto © Patrik Kunec 4/2008Hrad Dobrá Niva foto © Patrik Kunec 4/2008Hrad Dobrá Niva foto © Patrik Kunec 4/2008Hrad Dobrá Niva foto © Patrik Kunec 4/2008Hrad Dobrá Niva foto © Patrik Kunec 4/2008Hrad Dobrá Niva foto © Patrik Kunec 4/2008Hrad Dobrá Niva foto © Patrik Kunec 4/2008Hrad Dobrá Niva foto © Patrik Kunec 4/2008Hrad Dobrá Niva foto © Patrik Kunec 4/2008Hrad Dobrá Niva foto © Patrik Kunec 4/2008Dobrá Niva - pohľad z hradu na obec foto © Patrik Kunec 4/2008Dobrá Niva - pohľad z hradu na obec foto © Patrik Kunec 4/2008Hrad Dobrá Niva foto © Oto Tomeček 8/2011Hrad Dobrá Niva foto © Oto Tomeček 8/2011Hrad Dobrá Niva foto © Oto Tomeček 8/2011Hrad Dobrá Niva foto © Oto Tomeček 8/2011
Poznámky
[1] PLAČEK, Miroslav – BÓNA, Martin: Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava: Slovart, 2007. s. 109.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 494.
[3] PLAČEK, Miroslav – BÓNA, Martin: Encyklopédia slovenských hradov. s. 109.
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 494.
[5] PLAČEK, Miroslav – BÓNA, Martin: Encyklopédia slovenských hradov. s. 110.
[6] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 494.
[7] PLAČEK, Miroslav – BÓNA, Martin: Encyklopédia slovenských hradov. s. 110.
[8] PLAČEK, Miroslav – BÓNA, Martin: Encyklopédia slovenských hradov. s. 109.
[9] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 494.
[10] PLAČEK, Miroslav – BÓNA, Martin: Encyklopédia slovenských hradov. s. 109 - 110.
[11] BÓNA, Martin et al.: Ochrana zrúcanín v kultúrnej krajine. Lietava: Združenie na záchranu Lietavského hradu, 2006. s. 49.
[12] BÓNA, Martin et al.: Ochrana zrúcanín v kultúrnej krajine. s. 47.
[13] PLAČEK, Miroslav – BÓNA, Martin: Encyklopédia slovenských hradov. s. 109.
GPS
48.503148, 19.103735
48°30'11.3"N 19°06'13.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk