Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dobrá (Trenčianska Teplá) - zvonica
Lokalita
obec Trenčianska Teplá, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Zvonica postavená koncom 18. storočia. Klasicistická murovaná stavba vežového typu s ihlancovou strechou. [1] Fasády sú hladké, členené polkruhovo zakončenými zvukovými oknami.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 304.www.pamiatkynaslovensku.sk