Cintoríny civilné   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dobrá Voda - cintorín
Lokalita
obec Dobrá Voda, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne stál v obci gotický kostol [1] uprostred múrom ohradeného cintorína, na ktorom sa pochovávalo do roku 1778. V roku 1770 bol zriadený na sever od obce na južnom svahu Kostolnej hôrky nový cintorín, na priestranstve za farskou záhradou, na ktorom stojí veľký kamenný kríž s letopočtom 1770. Na cintoríne sa nachádzajú aj staršie pomníky, ktoré vytesali miestny kamenári v štýle zľudovelého baroka. Základ pomníka tvorí srdce, na ktorom stál kríž. V apríli 1849 tu bol pochovaný Ján Hollý. [2]
 

Cintorín bol v roku 1887 rozšírený o východnú časť. Väčšinu pomníkov zhotovili dobrovodskí kamenári. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav cintorína je dobrý.
Fotogaléria
Dobrá Voda - cintorín foto © Hana Farkašová 7/2015Dobrá Voda - cintorín foto © Hana Farkašová 7/2015Dobrá Voda - cintorín foto © Hana Farkašová 7/2015Dobrá Voda - cintorín foto © Hana Farkašová 7/2015Dobrá Voda - cintorín foto © Hana Farkašová 7/2015Dobrá Voda - cintorín foto © Hana Farkašová 7/2015Dobrá Voda - cintorín foto © Hana Farkašová 7/2015Dobrá Voda - cintorín foto © Hana Farkašová 7/2015Dobrá Voda - cintorín foto © Hana Farkašová 7/2015Dobrá Voda - cintorín foto © Hana Farkašová 7/2015Dobrá Voda - cintorín foto © Hana Farkašová 7/2015Dobrá Voda - cintorín foto © Hana Farkašová 7/2015Dobrá Voda - cintorín foto © Hana Farkašová 7/2015Dobrá Voda - cintorín foto © Hana Farkašová 7/2015Dobrá Voda - cintorín foto © Hana Farkašová 7/2015Dobrá Voda - cintorín foto © Hana Farkašová 7/2015Dobrá Voda - cintorín foto © Hana Farkašová 7/2015Dobrá Voda - cintorín foto © Hana Farkašová 7/2015Dobrá Voda - cintorín foto © Hana Farkašová 7/2015Dobrá Voda - cintorín foto © Hana Farkašová 7/2015Dobrá Voda - cintorín foto © Hana Farkašová 7/2015Dobrá Voda - cintorín foto © Hana Farkašová 7/2015Dobrá Voda - cintorín foto © Hana Farkašová 7/2015Dobrá Voda - cintorín foto © Hana Farkašová 7/2015Dobrá Voda - cintorín foto © Hana Farkašová 7/2015Dobrá Voda - cintorín foto © Hana Farkašová 7/2015Dobrá Voda - cintorín foto © Hana Farkašová 7/2015Dobrá Voda - cintorín foto © Hana Farkašová 7/2015Dobrá Voda - cintorín foto © Hana Farkašová 7/2015Dobrá Voda - cintorín foto © Hana Farkašová 7/2015Dobrá Voda - cintorín foto © Hana Farkašová 7/2015Dobrá Voda - cintorín foto © Hana Farkašová 7/2015Dobrá Voda - cintorín foto © Hana Farkašová 7/2015Dobrá Voda - cintorín foto © Hana Farkašová 7/2015
Poznámky
[1] Cirkevná vizitácia z roku 1634 popisuje kostol vo svätyni, ktorého je krásne pastfórium, ako je usporiadaný a v čistom stave, vybavený všetkým potrebným. Ďalšia vizitácia, ktorú vykonal arcidiakon Ján Cherlay (Kerlay), popisuje farnosť Dobrá Voda i jej kostol Panny Márie. Podľa toho na hlavnom mariánskom oltári bolo krásne vypracované tabernákulum, bočné oltáre boli zasvätené sv. Jurajovi (vľavo) a sv. Anne (vpravo), pričom kostol mal dva pozlátené kalichy, cibórium a pacifikál, jemne vypracovanú monštranciu atď. Kostol mal vo veži dva zvony. Napriek mnohým opravám v polovici 18. storočia už veľmi podliehal zubu času, takže bol už na spadnutie. Koncom 18. storočia postavili na jeho mieste nový kostol, ktorý sa zachoval dodnes. www.obecdobravoda.eu (27.1.2016)
[2 - 3] www.obecdobravoda.eu (27.1.2016)
GPS
48.602408, 17.535803
48°36'08.7"N 17°32'08.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk