Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dobrá Voda - Kostol Narodenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Dobrá Voda, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1820 (1788 – 1819) na mieste starého kostola. Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a s vežou, postavenou v osi kostola. Presbytérium a loď sú zaklenuté pruskými klenbami. Exteriér je členený lizénami. Veža vstavaná do západnej fasády ja zakrytá ihlanovou strechou. [1]
 

Vnútorné zariadenie je novorománske. Kamenná kalichová krstiteľnica pochádza z roku 1604. [2]
 

Kostol je postavený na mieste staršieho gotického kostola, okolo ktorého v ohrade bol cintorín. Jednolodie začali stavať v roku 1788, ale dostavali ho až v roku 1819. Posvätený bol v roku 1820. Kostol bol v roku 1906 pri zemetrasení veľmi poškodený. V roku 1907 bol obnovený. V kostole boli tri zvony. Dva z nich v roku 1916 zrekvirovali. Nové zvony boli uliate v Trnave /firma Fischer/ a v roku 1921 vysvätené. Prehnitý krov so šindľovou strechou vymenili v roku 1923. [3]
 

Hlavný oltár (tirolská práca), uprostred s obrazom Narodenia Panny Márie, ktorý je namaľovaný na plechu, je celý drevený, so stĺpovou architektúrou, nad ktorou na hlaviciach spočíva oblúk, nadstavený po okrajoch formami vežičiek a uprostred s kupolkou na otvorených stĺpikoch. Po bokoch hlavného oltára sú drevené plastiky svätcov - sv. Ladislava a sv. Štefana kráľa. V kostole sa nachádzajú drevené plastiky sv. Jozefa, sv. Antona a sv. Terezky Ježiškovej. [4]
 

V lodi sa nachádzajú dva bočné oltáre, vľavo oltár Panny Márie Lurdskej a vpravo Božského Srdca Ježišovho, ktoré svojimi formami harmonizujú s hlavným oltárom, len sú o niečo menšie a skromnejšie vo výzdobe. [5]
 

Okná sanktuária sú hore zaoblené, majú novšie železné delenie. Nad sakristiou je veľké oratórium, v ktorom sa nachádza stará farská knižnica. Na triumfálnom oblúku je maľba od akademického maliara Edmunda Massányiho (15. januára 1907 Nitra – 29. novembra 1966 Nitra), ktorý je autorom aj celej výmaľby farského kostola. Maľba znázorňuje adoráciu Boha Otca, obklopeného svätcami, pred ktorými sú dobrovodskí veriaci, mužovia i ženy s deťmi v dobrovodskom kroji, medzi ktorými na ľavej strane vidieť v kňazskom rúchu – v reverende, dôstojnú postavu nesmrteľného bernolákovského básnika Jána Hollého, ktorý tu na Dobrej Vode prežil posledné roky svojho plodného, ale aj neľahkého života. Pôvodne kostol vymaľoval pezinský maliar Augustín Bárta. [6]
 

V kostole sa nachádza aj krížová cesta vyrobená v Tirolsku na konci 19. storočia a kamenná krstiteľnica. V závere lode je priestranný chór s klasicistickým organom, pochádzajúcim z roku 1830, ktorý bol prestavaný v roku 1936 výrobcom a opravárom organov Otakarom Važanským (22. marca 1890 Ždanice – 2. decembra 1979 Nitra). Autorom organu bol organár Martin Šaško (28. apríla 1807 Brezová pod Bradlom – 20. februára 1893 Brezová pod Bradlom). Jeho nástroje vynikali plným zvukom, spoľahlivosťou a trvácnosťou. Kostolnú vežu v roku 1850 vybavili hodinami. Pred kostolom stoja mohutné gaštany, spod ktorých je utešený pohľad na celé námestie a na Ringovú ulicu. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Dobrá Voda - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Ľuboš Repta 5/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 307.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 307.
[3 - 7] www.obecdobravoda.eu/sk/navstevnik/pamiatky-v-obci/ (4.3.2018)
GPS
48.599787, 17.537456
48°35'59.2"N 17°32'14.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk