Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dobrá Voda - Pamätná izba Jána Hollého
Lokalita
obec Dobrá Voda, okres Trnava, Trnavský kraj
História
Ján Hollý bol katolíckym farárom a básnikom, ktorý žil na prelome 18. a 19. storočia. Narodil sa v Borskom Mikuláši, študoval v Trnave a ako kaplán pôsobil v Pobedíme či v Hlohovci. Na sklonku života, keď oslepol pri požiari na fare v Maduniciach, zostal bývať u svojho priateľa z mladosti, Martina Lackoviča. Práve na Dobrej Vode sa odohrala najznámejšia návšteva troch jazykovedcov Štúra, Hurbana a Hodžu, ktorí prosili Jána Hollého o jeho názor na tvorbu nového spisovného jazyka. Síce im dal požehnanie pre ich tvorbu, no sám naďalej písal v bernolákovčine. Pamätnú izbu Jána Hollého, ktorá sa nachádza na farskom úrade, otvorili v roku 1985 k výročiu narodenia básnika. [1]
Kontakt
Pamätná izba Jána Hollého
Dobrá Voda 121
919 54 Dobrá Voda
- návštevy treba vopred ohlásiť na Obecnom úrade
Fotogaléria
Dobrá Voda - Pamätná izba Jána Hollého (Katolícka fara) foto © Hana Farkašová 7/2015Dobrá Voda - Pamätná izba Jána Hollého foto © Hana Farkašová 7/2015Dobrá Voda - Pamätná izba Jána Hollého (Katolícka fara) foto © Hana Farkašová 7/2015Dobrá Voda - Pamätná izba Jána Hollého (pamätná tabuľa na fasáde fary) foto © Hana Farkašová 7/2015Dobrá Voda - Pamätná izba Jána Hollého (pamätná tabuľa na fasáde fary) foto © Hana Farkašová 7/2015Dobrá Voda - Pamätná izba Jána Hollého (Katolícka fara) foto © Hana Farkašová 7/2015Dobrá Voda - Pamätná izba Jána Hollého (Katolícka fara) foto © Hana Farkašová 7/2015Dobrá Voda - Pamätná izba Jána Hollého foto © Hana Farkašová 7/2015Dobrá Voda - Pamätná izba Jána Hollého (Katolícka fara) foto © Hana Farkašová 7/2015Dobrá Voda - Pamätná izba Jána Hollého (Katolícka fara) foto © Hana Farkašová 7/2015
Poznámky
[1] www.vitajtevtrnave.sk (5.5.2016)
GPS
48.600053, 17.536124
48°36'00.2"N 17°32'10.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk