Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dobrá Voda - pranier
Lokalita
obec Dobrá Voda, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Kamenný barokový stĺp hanby postavený v roku 1718. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí pred kostolom.
Fotogaléria
Dobrá Voda - pranier foto © Ľuboš Repta 5/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 307.
GPS
48.599719, 17.537818
48°35'59.0"N 17°32'16.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk