Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dobroč-Mýtna - zvonica
Lokalita
obec Dobroč, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Baroková drevená hrázdená stavba z druhej polovice 18. storočia. Má štvorcový pôdorys a šindľom pokrytú ihlancovú strechu. [1] Zvony boli pôvodne zo 17. storočia, počas prvej svetovej vojny ich však zabavili a roztavili. Nové, dodnes zachované, pochádzajú z roku 1923. [2]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí ako súčasť opevnenia kostola na kopci medzi dedinami Dobroč a Mýtna.
Fotogaléria
Dobroč-Mýtna - zvonica a evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 8/2013Dobroč-Mýtna - zvonica foto © Ladislav Luppa 8/2013Dobroč-Mýtna - zvonica a evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 12/2021Dobroč-Mýtna - zvonica a evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 12/2021Dobroč-Mýtna - zvonica a evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 12/2021Dobroč-Mýtna - zvonica foto © Ladislav Luppa 12/2021Dobroč-Mýtna - zvonica foto © Ladislav Luppa 12/2021Dobroč-Mýtna - zvonica a evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 12/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 307.
[2] www.dobroc.ocu.sk (5.2.2017)
GPS
48.467193, 19.561889
48°28'01.9"N 19°33'42.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk