Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dobšiná - Radnica
Lokalita
obec Dobšiná, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kdesi na počiatku, ktorý viedol k postaveniu noblesnej budovy radnice, bolo zhorenisko. Historický stred mesta totiž ešte v prvej polovici 19. storočia vyzeral úplne inak ako v súčasnosti. Veľký požiar v roku 1855 zničil skoro všetky drevené stavby a následne začala výstavba nového centra. Meštianske kamenné poschodové budovy majú svoj počiatok v čase po rozsiahlom požiari. [1]
 

Mesto si objednalo novú radnicu od budapeštianskeho architekta a staviteľa Karola Benka (Károly Benkó), ktorý sa podieľal na stavbe mnohých budov aj v Budapešti a známa je napríklad jeho radnica v Nyiregyháze alebo synagóga v Győri. Benko pojal projekt veľkolepo a s náležitosťou, aká prináležala vtedajšej sláve bohatého baníckeho mesta, akým Dobšiná bola. V rámci posilnenia efektu monumentálnosti budovy sa rozhodol pre rozľahlé námestie a v čase klasicizmu zvolil radšej architektonicky retrospektívny charakter s jemnosťou a eleganciou renesancie. Radnica bola postavená v rokoch 1868 - 1869. [2] Pred jej hlavnou fasádou tečie Dobšinský potok, vstup do objektu vedie cez kamenný most s kamenným zábradlím, ktoré bolo vyhotovené súčasne s budovou. [3]
 

Je to dvojpodlažná, voľne stojaca trojtraktová budova obdĺžnikového pôdorysu so stredným rizalitom, zakončeným balustrovou atikou. [4] Radnica má veľkoryso poňatý interiér, ktorý osvetľuje na časy vzniku stavby netypická presklená strecha. Dominantným prvkom sa stáva rozložité liatinové schodisko na stĺpoch, ktoré prechádza do vnútorných pavlačí vytvárajúc pocit nádvoria priamo uprostred budovy. [5] Strecha je vytvorená z dvojitej kovovej konštrukcie vyplnenej sklom, ktorá je technickou pamiatkou. Vrchná konštrukcia strechy je väzníková, spodnú tvorí sklenená zrkadlová klenba s prútovou kovovou výstužou v štvorcovom rastri, zhora nesená liatinovými konzolami a tiahlami vyviazaná na vrchnú väzníkovú konštrukciu. V exteriéri strechy je prístup ku sklenenej konštrukcii chránený ohradou z kovaného zábradlia kotveného do murovaných stĺpikov. [6]
 

Časť stien vnútorného nádvoria a južná stena veľkej zasadacej radničnej sály majú stále zachované pôvodné ornamentálne fresky. Interiér je vyzdobený viacerými historickými obrazmi, medzi ktorými dominuje Sklenená pani z Maróny. [7]
 

Vstup z námestia lemujú dva iónske stĺpy, ktoré držia balkón. Rizalit sa na prvom poschodí vyznačuje včlenením korintských stĺpov, čo v spojení s iónskymi vychádza z pôvodnej inšpirácie renesancie antikou. [8]
 

Fasáda je na celej ploche rustikovaná v omietke, členená neorenesančnými oknami a na strednom rizalite polkruhovo zakončenými francúzskymi oknami s balustrom v parapete a vo vrchole sú radničné hodiny. [9]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historickej budovy je dobrý.
Prístup
Stojí v centre mesta. Nachádza sa na Námestí baníkov.
Poznámky
[1 - 2] www.gemer.vucke.sk (25.3.2016)
[3] www.retep.sk (25.3.2016)
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 309.
[3] www.retep.sk (25.3.2016)
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 309.
[5] www.gemer.vucke.sk (25.3.2016)
[6] www.retep.sk (25.3.2016)
[7] Obraz približuje povesť z roku 1584, keď Dobšinú prepadli a vyplienili Turci. Sklenená pani bola údajne majiteľka hostinca „Pri bujaku“ a z mesta utiekla na miesto zvané Maróny. Ušla však neskoro, pretože ju zdržalo zozbieranie poukrývaných peňazí. Stalo sa teda, že sa nestačila včas ukryť a Turci ju našli a podrezali jej hrdlo. Odvtedy sa údajne zjavuje vždy, keď Dobšinej hrozí nebezpečenstvo a ako prízrak je priezračná, akoby zo skla. Za nocí sa niekedy ukáže aj počestným dievkam, ktorým rozdáva zo svojho bohatstva, aby si užili peňazí, ktoré nestihla za života minúť. www.gemer.vucke.sk (25.3.2016)
[8] www.gemer.vucke.sk (25.3.2016)
[9] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 309.
Bibliografia
www.dobsina.sk
GPS
48.820241, 20.366498
48°49'12.9"N 20°21'59.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk