Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dojč - Kostol Všetkých svätých
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Dojčie
Lokalita
obec Dojč, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol postavený v 14. storočí, spomínaný v roku 1397 a 1561. Obnovili ho v roku 1678 a prestavali ho v roku 1734. Veža bola nadstavaná v roku 1883. Je to jednoloďová sakrálna stavba s rovným uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a vstavanou vežou. Interiér bol v roku 1678 zaklenutý krížovými hrebienkovými klenbami a v roku 1883 dostala loď rovný strop. Predsieň pod vežou má barokovú úpravu s pilastrovým členením, v strede s erbom a nápisom GD. STEFANUS SCHEPANOVICZ 1734. [1] Veža je zakončená strechou, ktorá má v dolnej časti zvonovitý tvar a v hornej ide o ihlan.
 

Hlavný oltár z 20. storočia má starý barokový obraz Všetkých svätých z roku 1788. Dva bočné oltáre sú z druhej polovice 18. storočia, rokokové s pôvodnými neskorobarokovými plastikami a s novšími ústrednými obrazmi. Krstiteľnica s lupeňovitou nádržou je baroková z polovice 18. storočia. Lavice z roku 1774 majú na poprsnici erb, nápis a datovanie. V sakristii sa nachádza lavica s reliéfnou ornamentikou z polovice 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Dojč - Kostol Všetkých svätých foto © Ľuboš Repta 10/2017Dojč - Kostol Všetkých svätých foto © Ľuboš Repta 10/2017Dojč - Kostol Všetkých svätých foto © Ľuboš Repta 10/2017Dojč - Kostol Všetkých svätých foto © Ľuboš Repta 10/2017Dojč - Kostol Všetkých svätých foto © Ľuboš Repta 10/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 311.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 311.
Bibliografia
www.dojc.sk
GPS
48.676597, 17.256701
48°40'35.8"N 17°15'24.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk