Literárne pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Doľany - Dom Juraja Fándlyho
Lokalita
obec Doľany, okres Pezinok, Bratislavský kraj
Bibliografia
www.dolany.skwww.pamiatkynaslovensku.sk