Literárne pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Doľany - Hrob Juraja Fándlyho
Fotogaléria
Doľany - Hrob Juraja Fándlyho foto © Ľuboš Repta 9/2014Doľany - Hrob Juraja Fándlyho foto © Ľuboš Repta 9/2014Doľany - Hrob Juraja Fándlyho foto © Ľuboš Repta 9/2014Doľany - Hrob Juraja Fándlyho foto © Ľuboš Repta 9/2014
Bibliografia
www.dolany.skwww.pamiatkynaslovensku.sk